Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse
PRI Stiftelsetjänst AB (0902)
Box 5390
402 28 Göteborg
031-7783040

Org. Nr: 802424-0122

Förmögenhet:  7,666,522,401 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall vara en gemensam pensionsstiftelse för Volvo Personvagnar AB och övriga svenska företag som ingår i Volvo Personvagnarkoncernen.Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om ålderspension givna av bolag ingående i Volvo Personvagnarkoncernen till anställda enligt ITP-planen (som är en allmän pensionsplan) och därtill anknytande utfästelser som ingår i FPG/PRI-systemet.