Volvo Pensionsstiftelse
Volvo Stiftelseförvaltning
VSF, Avd 1510, M2:7
405 08 Göteborg
031-66 22 39

Org. Nr: 855104-0408

Förmögenhet:  11,496,311,745 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall vara en gemensam pensionsstiftelse för AB Volvo och för övriga svenska företag som ingår i AB Volvokoncernen.Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om ålderspension givna av bolag ingående i AB Volvokoncernen till anställda enligt ITP-planen (som är en allmän pensionsplan) och därtill anknytande utfästelser som ingår i FPG/PRI systemet.