Thora Ohlssons stiftelse
Sankt Annegatan 4 a
223 50 LUND
046-14 16 00

Org. Nr: 845000-7037

Förmögenhet:  63,055,064 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den behållna avkastningen av stiftelsens tillgångar skall årligen utdelas till främjande av religiösa, välgörande, sociala eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål; dock äger styrelsen besluta att viss del av avkastningen till tryggande av stiftelsens bestånd skall tilläggas kapitalet.