ÄNDAMÅL

Svenska Mässan Stiftelse har till ändamål att främja näringslivets intressen genom att arrangera varumässor företrädesvis i Göteborg samt driva annan verksamhet, som är förenlig med stiftelsens angivna ändamål eller betingas av förvaltningen av den fasta egendom som äges av stiftelsen eller till vilken stiftelsen har nyttjanderätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska Mässan Stiftelse
Organisationsnummer:857201-2444
Adress:
  • att: John Alder
  • 412 94 Göteborg
Telefonnummer:031-7088000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 366 064 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: Blankett saknas!
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: Blankett saknas!