Svenska Mässan Stiftelse
att: John Alder
412 94 Göteborg
031-7088000

Org. Nr: 857201-2444

Förmögenhet:  1,366,064,000 kr


ÄNDAMÅL

Svenska Mässan Stiftelse har till ändamål att främja näringslivets intressen genom att arrangera varumässor företrädesvis i Göteborg samt driva annan verksamhet, som är förenlig med stiftelsens angivna ändamål eller betingas av förvaltningen av den fasta egendom som äges av stiftelsen eller till vilken stiftelsen har nyttjanderätt.