Grundare och styrelse i föreningen

Tor-Björn Willberg
ordförande
info@stiftelsemedel.se

Susanne Willberg
vice ordförande
susanne@stiftelsemedel.se

Michael Willberg
sekreterare
michael@stiftelsemedel.se

Thomas Willberg
kassör
thomas@stiftelsemedel.se