Stockholms Sjöfartsstiftelse
SEB Institutioner & Stiftelser
106 40 Stockholm
08-861510

Org. Nr: 802013-7140

Förmögenhet:  9,164,448 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att genom bidrag, stipendier och anslag verka för att sjötrafiken på Stor-Stockholmsområdet eller personer eller näringar med beröring till dennna trafik gagnas.