Stiftelsen Sven Renströms fond till befrämjande av handelskunskaper
Stadsledningskontoret
Juridiska Avdelningen
404 82 GÖTEBORG
031-3680000

Org. Nr: 857500-4174

Förmögenhet:  973,075 kr


ÄNDAMÅL

Av kapitalet fallande räntor skola i enlighet med “Föreningen för befrämjande av handelskunskaper” stadgar och de bestämmelser stadsfullmäktige framdeles kunde lämna, användas för föreningens ändamål.