Stiftelsen Sundinska understödsfonden
Västerås Stad
Stadshuset Konsult och Service
721 87 VÄSTERÅS
021-39 10 03
kontaktcenter@vasteras.se

Org. Nr: 878002-1658

Förmögenhet:  725,306 kr


ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen skall med iakttagande av testamentets föreskrifter användas för understöd till mindre bemedlade personer, vilka minst under tio års tid varit bosatta inom kommunen.