Stiftelsen Sundinska understödsfonden
Stadshuset Konsult och Service
Västerås Stad
721 87 VÄSTERÅS
021-39 10 03
kontaktcenter@vasteras.se

Org. Nr: 878002-1658


Den för utdelning disponibla avkastningen skall med iakttagande av testamentets föreskrifter användas för understöd till mindre bemedlade personer, vilka minst under tio års tid varit bosatta inom kommunen.

Förmögenhet:  725,306 kr