Stiftelsen Stockholms Studentbostäder
Box 19608
104 32 STOCKHOLM
08-4581000

Org. Nr: 802003-2887

Förmögenhet:  1,216,938,000 kr


ÄNDAMÅL

Att uppföra, förvärva, äga och förvalta byggnader, avsedda för bostäder åt aktiva medlemmar i till Stockholms Studentkårers Centralorganisation., SSCO, anslutna kårer och andra enskilda eller grupper, som genom SSCO:s och myndigheternas beslut kan komma att bli berättigade att bebo dessa bostäder.Stiftelsen har även att på andra sätt främja lösandet av bostadsproblem för dem som enligt ovan äger rätt bebo stiftelsens bostäder, samt verka för en kulturell och kamratlig samvaro inom stiftelsens bostadsbestånd.