Stiftelsen Stockholms Sjukhem
Box 12230
102 26 STOCKHOLM
08-6171200

Org. Nr: 802002-9818

Förmögenhet:  2,422,221,000 kr


ÄNDAMÅL

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer, företrädesvis från huvudstaden, och endast då utrymmet medgiver, från andra orter.Sjukhemmet skall, för att motsvara sin bestämmelse, vara så ordnat, att det, så vitt ske kan, för de därstädes intagna ersätter saknaden av ett gott hem. Den omvårdnad, som skall besörjas av den egentliga fattigvården med dess försörjnings- och sjukvårdsanstalter, tillhör icke Sjukhemmets verksamhetsområde.