ÄNDAMÅL

Förvalta de medel som Sandvik AB och/eller de företag som omfattas av stiftelsen (nedan sammanfattande Sandvik) överlämnar till stiftelsen såsom de anställda tillkommande andel i Sandviks resultat. Förvaltningen skall ske enligt bestämmelserna i dessa stadgar och enligt de av Sandvik i samband med överlämnande av medlen uppställda villkoren.Till stiftelsen överlämnade medel skall förvaltas i en s.k. totalfond, vilket möjliggör för den enskilde andelsägaren att låta fondandelar stå kvar för senare uttag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sandvik Resultatandel
Organisationsnummer:885500-8937
Adress:
  • Sandvik AB, 1215-Torkel Eriksson
  • 811 81 SANDVIKEN
Telefonnummer:026-26 11 07
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:745 982 693 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: Blankett saknas!
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: Blankett saknas!