ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att inom Skåne län- bedriva, främja och utveckla kulturmiljövård och övrig museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet,- utföra regionala uppdrag på uppdrag av Skåne läns landsting,-förvalta och vårda stiftelsens samlingar och övriga tillgångar,- hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten,- följa och utveckla museiverksamheten och kulturmiljövården.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Regionmuseet i Skåne
Organisationsnummer:838201-3038
Adress:
  • Box 134
  • 29122 Kristianstad
Telefonnummer:044-13 52 45
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:44 526 898 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: Blankett saknas!
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: Blankett saknas!