Stiftelsen Regionmuseet i Skåne
Box 134
29122 Kristianstad
044-13 52 45

Org. Nr: 838201-3038

Förmögenhet:  44,526,898 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att inom Skåne län- bedriva, främja och utveckla kulturmiljövård och övrig museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet,- utföra regionala uppdrag på uppdrag av Skåne läns landsting,-förvalta och vårda stiftelsens samlingar och övriga tillgångar,- hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten,- följa och utveckla museiverksamheten och kulturmiljövården.