Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Box 44039
100 73 STOCKHOLM
08-726 80 94
info@stiftelsenolleengkvistbyggmastare.se

Org. Nr: 802001-0370

Förmögenhet:  2,467,346,000 kr


ÄNDAMÅL

Att främja vård eller uppfostran av barn, vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta och vetenskaplig forskning.

Stiftelsen lämnar inga bidrag till privatpersoner utan enbart till organisationer