ÄNDAMÅL

Avkastningen från stiftelsen Martin Gebers kovalescenthem får användas till bidrag till behövande personer inom Stockholms läns landstings upptagningsområde i behov av konvalescentvistelse efter sjukhusvård.

Denna stiftelse kan endast sökas genom kurator på den klinik/sjukhus du besöker eller har behandlats på.
KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Martin Gebers Konvalescenthem
Organisationsnummer:802403-1273
Adress:
  • Stockholms Läns Landsting
  • Box 22550
  • 104 22 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7374344
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 090 838 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: Blankett saknas!
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: Blankett saknas!