Stiftelsen Martin Gebers Konvalescenthem
Stockholms Läns Landsting
Box 22550
104 22 STOCKHOLM
08-7374344

Org. Nr: 802403-1273

Förmögenhet:  12,090,838 kr


ÄNDAMÅL

Avkastningen från stiftelsen Martin Gebers kovalescenthem får användas till bidrag till behövande personer inom Stockholms läns landstings upptagningsområde i behov av konvalescentvistelse efter sjukhusvård.

Denna stiftelse kan endast sökas genom kurator på den klinik/sjukhus du besöker eller har behandlats på.