ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i första hand lämna understöd åt behövande inom Karin Drumms, släkt eller inom, Karin Drumms förste make, Harald Nilssons släkt eller till de av Karin Drumms vänner, som är i behov av understöd samt att i andra hand lämna understöd åt behövande, som är boende i Göteborg och hänförliga till “pauvres honteux”, varvid behövande som tillhört Göteborgs Orkesterförening skall ha företräde.

Ansökan senast…?

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karin och John Drumms Understödsfond
Organisationsnummer:857200-3328
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 40504 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-62 25 16
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:92 619 944 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: Blankett saknas!
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: Blankett saknas!