Stiftelsen INFINITY
SEB
Stiftelser
106 40 Stockholm
08-763 50 00

Org. Nr: 802426-4056

Förmögenhet:  0 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja något eller några av nedanstående områden- vetenskaplig forskning- undervisning och utbildning- bedriva hjälpverksamhet bland behövande eller- kulturell verksamhet, huvudsakligen inom musikområdetÄndamålet kan främjas genom utgivande av forskningsbidrag eller stipendier till enskilda personer, genom anslag till universitet och högskolor eller genom bidrag till organisationer. Hjälpverksamhet ska ses i vid bemärkelse och kan innefatta hjälp till självhjälp.