Stiftelsen Hedesundavävarna
Övägen 8
810 40 HEDESUNDA

Org. Nr: 885001-4542

Förmögenhet:  3,078,078 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål, som är ideellt och icke avser att gynna eller stödja enskild person, skall vara:a. att främja särskilt barns och ungdoms förmåga att väva och växtfärga eller skapa i andra former, det må gälla bildkonst över huvud taget, teater, musik eller litteratur, i syfte att stimulera och utveckla den skaparförmåga som barn och unga besitter.b. att förvalta de tillgångar som tillförts eller kan komma att tillföras stiftelsen för att som självständig förmögenhet tjäna angivna ändamål.