Stiftelsen Fria Media
Huskvarnavägen 80
554 54 Jönköping
036-38 90 00

Org. Nr: 826000-1493

Förmögenhet:  161,428,874 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja publicistisk verksamhet, som är fristående från staten eller andra offentliga organ samt bygger på en moderat idégrund och verkar i det fria näringslivets tjänst.