Stiftelsen Frans Nilssons donationsfond
Stockholms läns Landsting
Box 22550
104 22 STOCKHOLM
08-7374344

Org. Nr: 802403-1778

Förmögenhet:  1,522,816 kr


ÄNDAMÅL

Ändamålet är hjälp åt välfrejdade fattiga konvalescenter för hälsans återvinnande.

Denna stiftelse kan endast sökas genom kurator på den klinik/sjukhus du besöker eller har behandlats på.