Stiftelsen Framtiden i Stockholms län
Box 22067
Ulrika Kampf Länsstyrelsen i Stockholm
104 22 Stockholm
010-223 10 00

Org. Nr: 802012-0674

Förmögenhet:  8,194,930 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara- att utöva välgörenhet,- att främja utvecklande verksamhet för barn och ungdom,- att stödja litterär och konstnärlig verksamhet,- att understödja undervisning och studieverksamhet,- att främja vetenskaplig forskning,- att främja den sociala utvecklingen i Stockholmsregionen, samt- att främja näringslivets utveckling, särskilt med avseende på teknisk utveckling, exportverksamhet samt etablering av nya företag.Stiftelsens tillgångar får lika litet som dess avkastning användas för annat än de i denna paragraf angivna ändamålen.