Stiftelsen för strategisk forskning
Box 70483
107 26 Stockholm
08-505 816 00

Org. Nr: 802017-9191

Förmögenhet:  10,887,239,000 kr


ÄNDAMÅL

Att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. Stiftelsen skall främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft.