Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Gamla Brogatan 36-38
11120 STOCKHOLM
08-7911020

Org. Nr: 802017-9324

Förmögenhet:  2,424,995,101 kr


ÄNDAMÅL

Ändamålet är att stödja forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö.Stiftelsen skall främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningen skall ha betydelse för lösandet av viktiga miljöproblem och för en milöjanpassad samhällsutveckling. Möjligheterna att uppnå industriella tillämpningar skall tagas till vara.