Stiftelsen för materialvetenskaplig forskning
Uppsala Akademiförvaltning
Box 121
751 04 UPPSALA
018-4717500

Org. Nr: 817604-0460

Förmögenhet:  228,475,000 kr


ÄNDAMÅL

Att stödja driften av materialvetenskaplig forskning vid Ångströmlaboratoriet. Stödet skall i första hand avse driftkostnader sammanhängande med driften av fysiska resurser såsom lokaler, inredning och utrustning.