Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Mäster Samuelsgatan 60, plan 9
111 21 STOCKHOLM
08-56648100

Org. Nr: 802400-4213

Förmögenhet:  3,909,526,748 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsen vars benämning skall vara Stiftelsen för Kunskaps- och Kompentensutveckling, har följande ändamål:a. Stöd till kunskaps- och kompetensutbyte mellan å ena sidan näringslivet och å andra sidan universitet, högskolor och forskningsinstitut.b. Finansiering av forskning vid mindre och medelstora högskolor samt nya universitet, som tillkommit efter stiftelsens bildande, inom särskilda profilområden.c. Främjande av informationsteknologi.