Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa
Södertörns Högskola
141 89 HUDDINGE
08-608 51 56

Org. Nr: 802400-4155

Förmögenhet:  3,515,807,766 kr


ÄNDAMÅL

Att stödja forskning och utbildning med denna inriktning vid en ny struktur för högre utbildning i södra Stockholmsregionen utan begränsningar till vissa discipliner.