Stiftelsen familjen Ernfors fond
Anders Lönnqvist
Malma Bergs väg 21B
756 45 UPPSALA
070-880 01 76
b.anders.lonnqvist@gmail.com

Org. Nr: 817601-7914

Förmögenhet:  27,215,438 kr


ÄNDAMÅL

Att i vid bemärkelse främja dels vetenskaplig forskning och undervisning i vad avser uppkomsten, behandling och följder av diabetes, dels vård av personer med diabetes och följdtillstånd därav.