Stiftelsen Ester Almqvists minnesfond
SEB Private Banking
Stiftelser & Företag
205 20 MALMÖ
040-667 60 00

Org. Nr: 845001-3985

Förmögenhet:  3,082,193 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall ett eller flera stipendier, utan företräde för någon viss konstgren, utgå till konstnär stammande från södra Sverige eller verksam där, som enligt styrelsens mening är dels förtjänt av ekonomisk uppmuntran och dels i behov därav. Stipendiet skall avse studier, vare sig genom utbildning på konstskola, genom studieresa eller i annan form.