Stiftelsen Erik Sätherstens Hjälpfond
Sågstigen 1
Anders Wiklund
181 47 Lidingö

Org. Nr: 802006-4732


Ändamålet är att lämna bidrag åt behövande personer folkbokförda i Stockholm, särskilt inom arbetsklassen, samt dessutom att verka, i mån av tillgång, även för andra välgörande ändamål, synnerligast för behövande barns vård, uppfostran och skolgång.

Förmögenhet:  0 kr