Stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond
Lunds Universitet
Box 117
221 00 LUND
046-222 00 00

Org. Nr: 695074-1006

Förmögenhet:  28,074,586 kr


ÄNDAMÅL

Huvudsakliga ändamålet är att främja vetenskaplig forskning genom stipendier och bidrag till forskare som har disputerat och är verksamma vid Lunds Universitets humanistiska fakultet. Stöd skall företrädesvis lämnas för bestridande av kostnader för humanistisk forskning och därmed sammanhängande studieresor.