Stiftelsen Clara
Landstingskontoret
Box 22550
104 22 STOCKHOLM

Org. Nr: 802406-7053

Förmögenhet:  1,306,305,000 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning, utbildning och därmed förenad verksamhet vid Södertörns högskola i första hand genom att ställa lokaler till förfogande för högskolans förhyrning till självkostnad.