Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
031-7721000

Org. Nr: 855100-5799

Förmögenhet:  3,762,488,000 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att som ensam ägare till Chalmers tekniska högskola AB, i fortsättningen benämnt Chalmers, verka för att detta bolag inom tekniska, matematiskt-naturvetenskapliga och därmed samhörande vetenskaper bedriver utbildning och forskning på en internationellt hög nivå, att verka för att bolagets resurser utnyttjas effektivt för att uppnå detta ändamål samt att som en uppdragsgivare till Chalmers, inom ramen för tillgängliga medel, finansiera uppdrag som stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers.