ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att som ensam ägare till Chalmers tekniska högskola AB, i fortsättningen benämnt Chalmers, verka för att detta bolag inom tekniska, matematiskt-naturvetenskapliga och därmed samhörande vetenskaper bedriver utbildning och forskning på en internationellt hög nivå, att verka för att bolagets resurser utnyttjas effektivt för att uppnå detta ändamål samt att som en uppdragsgivare till Chalmers, inom ramen för tillgängliga medel, finansiera uppdrag som stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Organisationsnummer:855100-5799
Adress:
  • 412 96 Göteborg
Telefonnummer:031-7721000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 762 488 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: Blankett saknas!
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: Blankett saknas!