Stiftelsen Cancera
Bengt Johansson
Rörvångsvägen 29
269 73 Förslöv
070-598 45 10
info@stiftelsencancera.se

Org. Nr: 802479-9135

Förmögenhet:  0 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja människors hälsa och bättre liv, primärt i Sverige men även utanför Sverige.Främjande av ändamålet ska företrädesvis ske genom bidrag till att förebygga och bekämpa cancersjukdomar, att behandla och vårda cancersjuka personer samt att stödja forskning med inriktning mot cancer.Ändamålet får också bland annat främjas genom annan forskning, utbildning, vård, social hjälpverksamhet eller andra typer av aktiviteter på ett sådant sätt att det direkt eller indirekt främjar människors hälsa och bättre liv.