Stiftelsen C J Roos af Hjelmsäters Donationsfond
Eriksbergsgatan 17
Timmermansorden
114 30 STOCKHOLM
08-6115009

Org. Nr: 802008-9093


Årsräntan skulle tilldelas behövande änkor efter timmermansbröder med företräde för dem, vilkas män varit ledamöter av drätseldirektoriet. Pensioner ur donationsfonden fick utdelas jämväl till i ekonomiskt betryck komna timmermansbröder ävensom tilloförsörjda barn till sådana timmermansbröder äger att disponera avkastningen även för vård av behövande åldersstigna och /eller sjuka människor ävensom för främjande av vård av sådana, samt – därest medel finns tillgängliga efter tillgodoseende av dessa ändamål – även för barns och ungdoms vård och fostran.

Förmögenhet:  180,914,477 kr