Stiftelsen C.A. Bergströms fond
Carl Bergström
Odinsplatsen 3 A 6 tr
411 02 GÖTEBORG
031-15 11 24

Org. Nr: 849400-0063

Förmögenhet:  10,061,797 kr


ÄNDAMÅL

Lämna understöd avsedda att företrädesvis inom Hallands län utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta eller att främja vetenskapliga, ideella eller kulturella ändamål.