Stiftelsen Acta Paediatrica
Lars Göran Wennergren Acta Paediatrica Hus X5:01
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 STOCKHOLM
08-51772487

Org. Nr: 802005-7447

Förmögenhet:  16,154,417 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning genom publiceringsverksamhet inom det pediatriska området. Stiftelsen skall äga och utgiva tidskriften Acta Paediatrica.