Sparbanksstiftelsen Öresund – sydvästra Skåne
Kyrkogatan 9
221 00 Lund
0705-500 550

Org. Nr: 802426-5434

Förmögenhet:  2,248,971,000 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sparsamheten i Sverige genom att som aktieägare i bankaktiebolag med org. nr 516406-0088 (nedan benämnt Banken) eller i annat svenskt bankaktiebolag i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande ideér och värderingar bevaras och utvecklas och annars, om stiftelsen avyttrat del av eller samtliga sina aktier i Banken mot annat vederlag än aktier i annat bankaktiebolag, genom att med den löpande avkastningen på sin förmögenhet anordna seminarier eller utge skrifter till belysning av sagda ideér och värderingar. Utan hinder av det nu anförda får stiftelsen med den löpande avkastningen på sin förmögenhet dela ut bidrag till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, barn-och ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis inom Sparbanken Finns tidigare verksamhetsområde.