ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden.Vid sidan om syftet att främja sparsamhet enligt ovan får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, utbildning, idrott, ungdomsverksamhet och kultur företrädesvis inom Färs & Frosta Sparbank AB:s verksamhetsområde. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Organisationsnummer:848001-1926
Adress:
  • Box 23
  • 275 21 Sjöbo
Telefonnummer:0416-261 91
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:647 835 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: Blankett saknas!
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: Blankett saknas!