Sparbanksstiftelsen Alingsås
Box 553
441 16 Alingsås
0322-78610

Org. Nr: 802426-5988

Förmögenhet:  1,717,023,000 kr


ÄNDAMÅL

2.1 Stiftelsen ska ha som huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet inom Sparbanken Alingsås verksamhetsområde, genom att som aktieägare i bank inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande ideér och värderingar bevaras och utvecklas samt genom att verka för att Sparbanken Alingsås AB blir en effektiv och konkurrenskraftig bank på marknaden.2.2 Vid sidan av syftet att främja sparsamhet enligt punkt 2.1 får stiftelsen även främja samhällsnytta, näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädelsevis inom Sparbanken Alingsås AB:s verksamhetsområde. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av bidrag och annat stöd till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen av stiftelsens förmögenhet. Anser styrelsen att det är påkallat av särskilda skäl får sådant bidrag eller stöd även lämnas med användande av den del av stiftelsens förmögenhet om tio miljoner (10 000 000) kr som genom stiftelseförordnandet tillskjutits som likvida medel.