Sparbanksstiftelsen 1826
Box 530
291 25 Kristianstad
070-663 82 10

Org. Nr: 802478-1513

Förmögenhet:  1,815,742,824 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfakto på marknaden.