Skogsindustrins Forskningsstiftelse
Box 55525
102 04 STOCKHOLM
08-7627246

Org. Nr: 802004-5772

Förmögenhet:  13,938,917 kr


ÄNDAMÅL

Skogsindustrins Forskningsstiftelse har till ändamål att understödja och befordra teknisk och skoglig forskning samt utvecklingsarbete rörande pappersmassa, papper och papp samt dessa produkters uttnyttjande.Stiftelsen äger även att i anslutningdärtill inom sitt intresseområde främja utbildning av tekniker och forskare vid företag, industriforskningsinstitut, universitet och högskolor.