Sixten Gemzeus Stiftelse
Gålöstiftelsen
Box 7444
103 91 STOCKHOLM
08-6514163

Org. Nr: 802008-5109

Förmögenhet:  30,900,715 kr


ÄNDAMÅL

Medlens avkastning skall användas för att genom stipendier ekonomiskt stödja teoretisk eller praktisk utbildning av ungdom med utmärkt begåvning. Till erhållande av stipendium kan ifrågakomma sökande, som fyller förutsättningar för erhållande av stipendium från Gålöstiftelsen, styrelsen obetaget att, där skäl därtill äro, utdela stipendium även till annan än sökande från Stockholms stad. I övrigt bör tillses att av avkastningen skall utgå högst tre stipendier årligen och att vid utseende av stipendiater främst tillgodoses självständiga studieinsatser inom eller utom landet av hög allmän angelägenhetsgrad. Stipendium från fonden benämnes Sixten Gemzeus´ stipendium.