Personalstiftelsen Allmans Fritid

Förmögenhet:  0 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja personalens fritidssysselsättning och sprida semesteruttaget över hela året då arbetsbelastningen under sommarhalvåret är mycket hög.