Permatek Trading AB:s Pensionsstiftelse

Förmögenhet:  0 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension som givits av Permatek Trading AB åt dess arbetstagare eller deras efterlevande. Stiftelsen skall även ha till uppgift att trygga sådana utfästelser som ingår i eller motsvarar allmän pensionsplan.