Per Se AB:s Pensionsstiftelse

Förmögenhet:  0 kr


ÄNDAMÅL

Trygga pension till anställdaa) som är eller har varit styrelseledamöter eller suppleanter i bolagets styrelseb) make/maka till ovanstående personerc) barn till under a) och b) nämnda personer