Per-Olov Nyquist Tandläkarpraktik AB:s Pensionsstiftelse

Förmögenhet:  0 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension som givits av Per-Olov Nyquist Tandläkarpraktik AB åt dess arbetstagare som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande. Stiftelsen skall även ha till uppgift att trygga sådana utfästelser som ingår i eller motsvarar allmän pensionsplan.