Per och Helen Dreijers stiftelse för allmännyttiga ändamål

Förmögenhet:  0 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att genom utdelande av understöd eller bidrag- främja vård och uppfostran av barn- lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning- utöva hjälpverksamhet bland behövande- främja vetenskaplig forskning- främja religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål