Mathilda och Anna Roos Stiftelse
KFUM Sverige
Rosengatan 1
111 40 STOCKHOLM
08-677 30 00

Org. Nr: 802016-8384

Förmögenhet:  0 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att till företrädesvis kvinnliga medlemmar av KFUK-KFUM lämna bidrag för vila och rekreation. Behov, som skall tillgodoses genom det allmännas försorg, faller utanför Stiftelsens syfte.För bidrag skall användas den behållna avkastningen av Stiftelsens tillgångar, sedan 1/10 därav årligen lagts till kapitalet.