Maja och Ruth Anderssons stiftelse
Maritha Bäck, Primävården Södra Älvsborg
Ekenäsgatan 15, plan 8
504 55 Borås
033-616 10 00

Org. Nr: 865000-7977

Förmögenhet:  3,852,216 kr


ÄNDAMÅL

2017Stiftelsen har till ändamål att som sin självständiga förmögenhet äga och förvalta den egendom som genom Maja och Ruth Anderssons testamente tillfallit stiftelsen, ävensom den egendom, som framdeles kan komma att överlämnas till eller förvärvas av stiftelsen i syfte att sammanhålla och bevara nämnda egendom, samt att enligt styrelsens bestämmande främja vård av reumatikersjuka personer i första hand i Sätila församling, i andra hand i Hyssna, Fotskäl och Tostareds församlingar och i tredje hand i Marks kommun.