Lillian Sagens och Curt Ericssons forskningsstiftelse
Handelsbanken Kapitalförvaltning
Stiftelsetjänst
106 70 Stockholm
08-701 10 00

Org. Nr: 802426-1227

Förmögenhet:  32,581,168 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall i första hand vara att ge bidrag till medicinsk forskning och då företrädesvis cancerforskning.