Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet
Box 16291
103 25 STOCKHOLM
08-406 91 00

Org. Nr: 802400-4825

Förmögenhet:  1,375,265,000 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att till arbetstagare som blivit uppsagd eller löper risk att bli uppsagd på grund av arbetsbrist till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet – utge avgångsersättning(AGE) och – främja åtgärder som underlättar omställning till nytt arbete, dels ge råd och hjälp till företag vid och inför övertalighetssituationer samt främja företagsutveckling i personalhänseende. Närmare förutsättningar för stiftelsens verksamhet ges i det vid varje tidpunkt mellan SAF och PTK gällande omställningsavtalet, nedan kallat Omställningsavtalet. Stiftelsen kan, enligt styrelsens bestämmande, bedriva viss verksamhet i annan organisationsform, exempelvis aktiebolag.